kalendář událostí:

ČESKÁ DIVADELNÍ FOTOGRAFIE

Termín konání od 10. 5. 2018

Otevřeno denně: 10. 00 - 19. 00

Výstavní sály


Institut umění – Divadelní ústav (IDU) a Národní muzeum připravují na přelom května a června 2018 výstavu Česká divadelní fotografie. Doposud nejrozsáhlejší výstava bude mapovat historii tohoto oboru od druhé poloviny 19. století až po současnost. Stává se tak součástí oslav stého výročí založení Československa, které připadají právě na rok 2018.

Hlavním t
ématem výstavy je zachycení divadelní akce - v tradičním divadelním i veřejném prostoru. V širším kontextu se pak výstava bude věnovat také dalšímu využití média fotografie v divadle – ať už přímo v inscenaci jako integrální součásti scénografie nebo jako grafického prvku využívaného pro propagaci.

Cílem projektu je poprvé v historii představit českou divadelní fotografii v celém procesu jejího vývoje od prvních fotografií v polovině 19. století až do současnosti. Prostor prvního sálu bude věnovaný fotografiím vztahujícím se k Historii české divadelní fotografie, v druhé části výstavního prostoru bude soutěžní přehlídka Současná česká divadelní fotografie.

Divadelní fotografie byla dosud ceněna v prvé řadě pro svou dokumentační funkci, jako jedinečný dokument historie divadla. Záměrem výstavy je narušit toto vnímání divadelní fotografie, prezentovat ji jako svébytný umělecký žánr s nespornými estetickými kvalitami a přispět tak k recepci české divadelní fotografie v širších historických a uměleckých souvislostech.

Historie české divadelní fotografie

Výstava o historii české divadelní fotografii vychází z fondů mnoha institucí i soukromých sbírek po celé České republice a představí díla od nejznámějších fotografických ateliérů druhé poloviny 19. století až po nejvýznamnější fotografy století dvacátého, jakými byli například František Drtikol, Miroslav Hák, Václav Chochola, Josef Koudelka, Jaromír Svoboda, Jaroslav Krejčí a další.

K výstavě vznikne odborná publikace v české a anglické verzi, která je výsledkem několikaletého výzkumného projektu IDU.

Kurátoři: Anna Hejmová (Institut umění – Divadelní ústav) a Vojtěch Poláček (Národní muzeum v Praze)

Současná česká divadelní fotografie

Soutěžní Přehlídka české divadelní fotografie návštěvníky seznámí s tvorbou současných profesionálních divadelních fotografů i studentů fotografických oborů. Na podzim roku 2017 bude zveřejněna výzva, na jejímž základě se mohou fotografové do soutěže přihlásit a na jaře 2018 bude zaslané fotografie hodnotit odborná porota.

Soutěžní kategorie a témata:

Profesionální fotografie (kolekce fotografií, portrét herce v roli)

Studenti oboru fotografie (volná tvorba s divadelní tematikou)

Součástí výstavy bude široce koncipovaný doprovodný program zaměřený na odbornou i širší veřejnost, který zahrne workshopy, semináře, přednášky, komentované prohlídky apod.


VSTUPNÉ


Plné 150 Kč
Snížené 70 Kč (děti a studenti do 26 let, senioři nad 60 let, držitelé průkazu ZTP, ZTP/P)
Rodinné 300 Kč (2 dospělí a až 3 děti do 18 let)

Školní skupina 30 Kč ( skupina nad 10 žáků, uvedená cena je za 1 osobu )

Děti do 10 let, pedagogický dozor, držitelé členských legitimací Asociace muzeí a galerií České republiky, ICOM, ICOMOS a doprovod ZTP/P mají vstup zcela zdarma.


KOMBINOVANÉ VSTUPNÉ


490 Kč . . . . . Okruh A = 1 + 2 + 3
390 Kč . . . . . Okruh B = 1 + 2
390 Kč . . . . . Okruh C = 1 + 3
290 Kč . . . . . Okruh D = 2 + 3


1 Turistická prohlídka Obecního domu
2 Vstup na výstavu BLANKA MATRAGI - TIMELESS
3 Vstup na výstavu ČESKÁ DIVADELNÍ FOTOGRAFIE


Kombinované vstupné lze zakoupit pouze v historické pokladně Obecního domu, která je otevřena denně od 10.00 do 20.00 hodin.

Podporujeme:


Certifikáty:


cz en