Address book

Magdalena Řechtáčková

Tel.: +420 222 002 124

mrechtackova@obecnidum.cz