kalendář událostí:

Jiří Anderle - PANOPTIKUM

Rozsáhlé a různorodé dílo, které Jiří Anderle (1936) vytvořil za více než padesát let, zahrnuje grafické listy, kresby, obrazy a plastiky. Při veškeré rozmanitosti forem a technik můžeme vnímat v Anderleho projevu společný jmenovatel kritického humanistického vidění zaměřeného na konkrétní historické jevy i obecná lidská témata. Od svého nástupu na českou výtvarnou scénu v polovině 60. let 20. století získal Jiří Anderle zcela ojedinělé místo nejen v domácím, ale i v mezinárodním kulturním kontextu. Proslul především svou grafickou tvorbou, ve které vyvíjel nezaměnitelnou uměleckou řeč založenou na mistrném ovládání a kombinování grafických technik. Jeho dílo je zastoupené ve sbírkách řady českých a světových muzeí a galerií.

Akce probíhá pod záštitou primátorky hl. m. Prahy Adriany Krnáčové a radního hl. m. Prahy Jana Wolfa.

Termín: 15. 9. 2016 – 15. 1. 2017.
Hlavní mediální partner:

CT-V1-lg.pngPodporujeme:


Certifikáty: