SYMFONICKÝ ORCHESTR HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY FOK

BEETHOVEN & BRUCKNER - ZRUŠENO

6.3.2019 19:30

LUDWIG VAN BEETHOVEN Koncert pro klavír a orchestr č. 4 G dur op. 58

ANTON BRUCKNER Symfonie č. 6 A dur

Antti SIIRALA | klavír

 

SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK

 

Pietari INKINEN | dirigent

SETKÁNÍ S UMĚLCI

6. 3. 2019 v 18.15 hod.

Cukrárna Obecního domu

www.fok.cz

Pokladna FOK se nachází v přízemí Obecního domu vlevo za hlavním schodištěm.

Tel.: 222 002 336

E- mail: pokladna@fok.cz

Po–Pá: 10:00–18:00 (v den koncertu do 19:30)