SYMFONICKÝ ORCHESTR HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY FOK

TOMÁŠ BRAUNER – INAUGURAČNÍ KONCERT

17.9.2020 19:30
Smetanova síň

BEDŘICH SMETANA

Pražský karneval

LUDWIG VAN BEETHOVEN

Trojkoncert pro klavír, housle, violoncello a orchestr C dur op. 56

BOHUSLAV MARTINŮ

Symfonie č. 1 H 289

 

MAISKY TRIO

Sascha MAISKY | housle

Mischa MAISKY | violoncello

Lily MAISKY | klavír

 

SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK

 

Tomáš BRAUNER | dirigent

Pokladna FOK se nachází v přízemí Obecního domu vlevo za hlavním schodištěm.

Tel.: 222 002 336

E- mail:pokladna@fok.cz

Po–Pá: 10:00–18:00 (v den koncertu do 19:30)