Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK

ORCHESTR NA DOTEK

24.3.2018 11:00
Smetanova síň
Program připravili a uvádějí:
Lucie PERNETOVÁ a Marko IVANOVIĆ

KONZERVATOŘ TANEČNÍ CENTRUM PRAHA

SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK

Marko IVANOVIĆ - dirigent
ORCHESTR VE FORMĚ
SUITA PESTROST SKÝTÁ

Koncert je vhodný pro rodiny s dětmi od 5 let.

ceny vstupenek: 150, 300,- Kč

Více informací a vstupenky:

www.fok.cz