Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK

STABAT MATER

28.3.2018 19:30
Smetanova síň
ANTONÍN DVOŘÁK
Stabat mater op. 58
Kateřina KNĚŽÍKOVÁ - soprán

Ester PAVLŮ - alt

Peter BERGER - tenor

Martin GURBAĽ - bas

PRAŽSKÝ FILHARMONICKÝ SBOR

Lukáš VASILEK - sbormistr

SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK
Tomáš BRAUNER - dirigent

ceny vstupenek: 400, 560, 660, 800,- Kč

Více informací a vstupenky:

www.fok.cz