Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK

IVAN ŽENATÝ & BRAHMS

11.4.2018 19:30
Smetanova síň
JOHANNES BRAHMS
Tragická předehra op. 81

Koncert pro housle a orchestr D dur op. 77

Symfonie č. 1 c moll op. 68
Účinkující:
van ŽENATÝ - housle

SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK

Pietari INKINEN - dirigent

ceny vstupenek: 300, 360, 460, 600,- Kč

SETKÁNÍ S UMĚLCI 11. 4. 2018 18.15 hod.

Více informací a vstupenky:

www.fok.cz