Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK

HOUSLOVÉ GALA

25.4.2018 19:30
Smetanova síň
MIMOŘÁDNÝ KONCERT K 60. VÝROČÍ KOCIANOVY HOUSLOVÉ SOUTĚŽE
Pavel ŠPORCL

Stefan MILENKOVIĆ

Josef ŠPAČEK

Bohuslav MATOUŠEK

ad. - housle

SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK

Jessica COTTIS - dirigentka

ceny vstupenek: 400, 580, 700, 900,- Kč

Více informací a vstupenky:

www.fok.cz