SYMFONICKÝ ORCHESTR HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY FOK

ZAHAJOVACÍ KONCERT

13.9.2018 19:30
Smetanova síň

JOSEF BOHUSLAV FOERSTER Slavnostní předehra C dur op. 70

RICHARD STRAUSS Čtyři poslední písně

GUSTAV MAHLER Symfonie č. 1 D dur „Titán“

 

Lise LINDSTROM | soprán

 

SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK

 

 Pietari INKINEN | dirigent

 

SETKÁNÍ S UMĚLCI

  1. 9. 2018 v 18.15 hod.

Cukrárna Obecního domu