Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK

ZÁVĚREČNÝ KONCERT

28.6.2018 19:30
Smetanova síň
Program:
EINOJUHANI RAUTAVAARA
Na počátku (česká premiéra)
RICHARD WAGNER
Scény Parsifala ze stejnojmenné opery
Parsifal: Kouzlo Velkého pátku
árie Parsifala „Amfortas! Die Wunde!“ a „Nur eine Waffe taugt!“
LEOŠ JANÁČEK
Glagolská mše
Účinkující:
Jolana FOGAŠOVÁ - soprán
Eliška WEISSOVÁ - alt
Simon O’NEILL - tenor
Peter MIKULÁŠ - bas
KÜHNŮV SMÍŠENÝ SBOR
Marek VORLÍČEK - sbormistr
SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK
Pietari INKINEN - dirigent

Ceny vstupenek : 400, 560, 660, 800,- Kč

SETKÁNÍ S UMĚLCI 28. 6. 2018 18.15 hod.

Více informací a vstupenky:

www.fok.cz