Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK

8.2.2018 19:30
Smetanova síň
VÍTĚZSLAVA KAPRÁLOVÁ
Vojenská symfonieta op. 11
EDWARD ELGAR
Koncert pro violoncello a orchestr e moll op. 85
ANTONÍN DVOŘÁK
Symfonie č. 7 d moll op. 70
Kian SOLTANI
violoncello
SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK
Olga MACHOŇOVÁ PAVLŮ
dirigentka

Ceny vstupenek: 300 Kč, 360 Kč, 460 Kč, 600 Kč

Setkání s umělci 22. 2. 2018 18:15

Více informací a vstupenky
www.fok.cz