SYMFONICKÝ ORCHESTR HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY FOK

VARHANNÍ RECITÁL

11.11.2018 11:00
Smetanova síň

BOHUSLAV MARTINŮ

LEOŠ JANÁČEK

MILOSLAV KABELÁČ

OTMAR MÁCHA

 

Jaroslav TŮMA | varhany

Daniela VALTOVÁ KOSINOVÁ | varhany