SYMFONICKÝ ORCHESTR HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY FOK

VLADIMIR FEDOSEJEV & JAN MRÁČEK

29.11.2018 19:30
Smetanova síň

PETR ILJIČ ČAJKOVSKIJ  Koncert pro housle a orchestr D dur op. 35

SERGEJ RACHMANINOV  Symfonické tance op. 45

 

Jan MRÁČEK | housle

 

SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK

 

Vladimir FEDOSEJEV | dirigent

 

SETKÁNÍ S UMĚLCI

29. 11. 2018 v 18.15 hod.

Cukrárna Obecního domu