SYMFONICKÝ ORCHESTR HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY FOK

JOSEPH HAYDN – STVOŘENÍ

13.12.2018 19:30
Smetanova síň

Joseph HAYDN Stvoření, oratorium Hob. XXI:2

Marie FAJTOVÁ | soprán

Aleš BRISCEIN | tenor

Roman JANÁL | baryton

 

PUERI GAUDENTES

Zdena SOUČKOVÁ | sbormistryně

 

DĚTSKÝ PĚVECKÝ SBOR RADOST PRAHA

Jan PIRNER | sbormistr

 

KÜHNŮV SMÍŠENÝ SBOR

Lenka NAVRÁTILOVÁ | sbormistryně

 

SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK

Jac van STEEN | dirigent

 

SETKÁNÍ S UMĚLCI

13. 12. 2018 v 18.15 hod.

Cukrárna Obecního domu