SYMFONICKÝ ORCHESTR HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY FOK

PIETARI INKINEN & PASTORÁLNÍ

30.1.2019 19:30
Smetanova síň

MAURICE RAVEL Náhrobek Couperinův (verze pro hoboj a smyčce, arr. Joachim Schmeisser)

RALPH VAUGHAN WILLIAMS Koncert pro hoboj a smyčce a moll

LUDWIG VAN BEETHOVEN Symfonie č. 6 F dur op. 68 „Pastorální“

Albrecht MAYER | hoboj

 

SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK

 

Pietari INKINEN | dirigent

 

SETKÁNÍ S UMĚLCI

30. 1. 2019 v 18.15 hod.

Cukrárna Obecního domu

www.fok.cz

Pokladna FOK se nachází v přízemí Obecního domu vlevo za hlavním schodištěm.

Tel.: 222 002 336

E- mail: pokladna@fok.cz

Po–Pá: 10:00–18:00 (v den koncertu do 19:30)