SYMFONICKÝ ORCHESTR HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY FOK

VADIM REPIN - ZRUŠENO

20.2.2019 19:30
Smetanova síň

DMITRIJ ŠOSTAKOVIČ  Koncert pro housle a orchestr č. 1 a moll op. 77

BOHUSLAV MARTINŮ Symfonie č. 4 H. 305

Vadim REPIN | housle

 

SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK

 

Pietari INKINEN | dirigent

 

SETKÁNÍ S UMĚLCI

20. 2. 2019 v 18.15 hod.

Cukrárna Obecního domu

www.fok.cz

Pokladna FOK se nachází v přízemí Obecního domu vlevo za hlavním schodištěm.

Tel.: 222 002 336

E- mail: pokladna@fok.cz

Po–Pá: 10:00–18:00 (v den koncertu do 19:30)