SYMFONICKÝ ORCHESTR HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY FOK

VADIM REPIN

21.2.2019 19:30
Smetanova síň

DMITRIJ ŠOSTAKOVIČ  Koncert pro housle a orchestr č. 1 a moll op. 77

BOHUSLAV MARTINŮ Symfonie č. 4 H. 305

Vadim REPIN | housle

 

SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK

 

Pietari INKINEN | dirigent