SYMFONICKÝ ORCHESTR HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY FOK

BEETHOVEN & BRUCKNER

7.3.2019 19:30
Smetanova síň

LUDWIG VAN BEETHOVEN Koncert pro klavír a orchestr č. 4 G dur op. 58

ANTON BRUCKNER Symfonie č. 6 A dur

Antti SIIRALA | klavír

 

SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK

 Pietari INKINEN | dirigent