SYMFONICKÝ ORCHESTR HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY FOK

RUSALKA & ASRAEL

11.4.2019 19:30
Smetanova síň

ANTONÍN DVOŘÁK Rusalka – fantazie, arr. Manfred Honeck / Tomáš Ille (česká premiéra)

JOSEF SUK Symfonie č. 2 c moll op. 27 „Asrael“

 

SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK

 

Tomáš BRAUNER | dirigent

 

SETKÁNÍ S UMĚLCI

11. 4. 2019 v 18.15 hod.

Cukrárna Obecního domu