SYMFONICKÝ ORCHESTR HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY FOK

STABAT MATER

17.4.2019 19:30
Smetanova síň

ANTONÍN DVOŘÁK Stabat mater op. 58

 

Elizabeth ATHERTON | soprán

Jana KURUCOVÁ | alt

Richard SAMEK | tenor

Štefan KOCÁN | bas

 

KÜHNŮV SMÍŠENÝ SBOR 

Jaroslav BRYCH | sbormistr

 

SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK

Jac van STEEN | dirigent

 

SETKÁNÍ S UMĚLCI

17. 4. 2019 v 18.15 hod.

Cukrárna Obecního domu

www.fok.cz

Pokladna FOK se nachází v přízemí Obecního domu vlevo za hlavním schodištěm.

Tel.: 222 002 336

E- mail: pokladna@fok.cz

Po–Pá: 10:00–18:00 (v den koncertu do 19:30)