SYMFONICKÝ ORCHESTR HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY FOK

STABAT MATER

18.4.2019 19:30
Smetanova síň

ANTONÍN DVOŘÁK Stabat mater op. 58

 

Elizabeth ATHERTON | soprán

Jana KURUCOVÁ | alt

Richard SAMEK | tenor

Štefan KOCÁN | bas

 

KÜHNŮV SMÍŠENÝ SBOR 

Jaroslav BRYCH | sbormistr

 

SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK

Jac van STEEN | dirigent