SYMFONICKÝ ORCHESTR HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY FOK

DVOŘÁK – SYMFONIE Č. 8 „ANGLICKÁ“

23.10.2019 10:00
Smetanova síň

JOSEPH HAYDN

Symfonie č. 30 C dur „Aleluja“

BOHUSLAV MARTINŮ

Koncert pro violoncello a orchestr č. 1

ANTONÍN DVOŘÁK

Symfonie č. 8 G dur op. 88 „Anglická“

 

Michal KAŇKA | violoncello

 

SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK

 

Tomáš BRAUNER | dirigent

 

SETKÁNÍ S UMĚLCI

23. 10. 2019 v 18.15 hod.

Cukrárna Obecního domu

Pokladna FOK se nachází v přízemí Obecního domu vlevo za hlavním schodištěm.

Tel.: 222 002 336

E- mail:pokladna@fok.cz

Po–Pá: 10:00–18:00 (v den koncertu do 19:30)