SYMFONICKÝ ORCHESTR HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY FOK

FILMOVÉ MELODIE PRO UNICEF

4.12.2019 19:30
Smetanova síň

JIŘÍ ŠUST

Ostře sledované postřižiny, suita z hudby k filmům Jiřího Menzela (arr. Mirko Krebs)

MILOŠ BOK

Anděl Páně, suita z hudby k filmové pohádce

LUBOŠ FIŠER

Sinfonia Fišeriana, suita z motivů filmové hudby (arr. Mirko Krebs)

 

Patricia JANEČKOVÁ | soprán

Taťána ROSKOVCOVÁ | mezzosoprán

 

KÜHNŮV SMÍŠENÝ SBOR

Jaroslav BRYCH | sbormistr

 

SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK

 

Peter VRÁBEL | dirigent

Pokladna FOK se nachází v přízemí Obecního domu vlevo za hlavním schodištěm.

Tel.: 222 002 336

E- mail:pokladna@fok.cz

Po–Pá: 10:00–18:00 (v den koncertu do 19:30)