SYMFONICKÝ ORCHESTR HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY FOK

KONCERT PRO REPUBLIKU

28.10.2018 17:00
Smetanova síň

BEDŘICH SMETANA Má vlast

 

SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK

Tomáš NETOPIL | dirigent