Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK

JOSÉ CURA & OBRÁZKY Z VÝSTAVY

21.3.2018 19:30
Smetanova síň
CLAUDE DEBUSSY
Potopená katedrála (arr. Leopold Stokowski)
Obrazy pro orchestr
MODEST PETROVIČ MUSORGSKIJ
Obrázky z výstavy (arr. Maurice Ravel)
SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK

José CURA - dirigent

ceny vstupenek: 400, 560, 660, 800,- Kč


SETKÁNÍ S UMĚLCI 21. 3. 2018 18.15 hod.

Více informací a vstupenky:

www.fok.cz