SYMFONICKÝ ORCHESTR HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY FOK

PTÁK OHNIVÁK

29.4.2020 19:30
Smetanova síň

NIKOLAJ KORNDORF

Úsměv Maud Lewisové (česká premiéra)

DMITRIJ ŠOSTAKOVIČ

Koncert pro klavír, trubku a smyčcový orchestr c moll op. 35

IGOR STRAVINSKIJ

Pták Ohnivák, hudba k baletu (verze 1909–1910)

 

Ivo KAHÁNEK | klavír

Marek ZVOLÁNEK | trubka

 

SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK

 

Andrej BOREJKO | dirigent

Pokladna FOK se nachází v přízemí Obecního domu vlevo za hlavním schodištěm.

Tel.: 222 002 336

E- mail:pokladna@fok.cz

Po–Pá: 10:00–18:00 (v den koncertu do 19:30)