SYMFONICKÝ ORCHESTR HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY FOK

ZAHAJOVACÍ KONCERT

12.9.2018 19:30
Smetanova síň

JOSEF BOHUSLAV FOERSTER Slavnostní předehra C dur op. 70

RICHARD STRAUSS Čtyři poslední písně

GUSTAV MAHLER Symfonie č. 1 D dur „Titán“

 

Lise LINDSTROM | soprán

 

SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK

 

Pietari INKINEN | dirigent