kalendář událostí:

MILOSLAV TROUP - 100 LET

VÝSTAVA PRODLOUŽENA DO 22. 9. 2017

15. 6. 2017 – 17. 9. 2017

denně 10.00 - 19.00

18. 9. 2017 - 22. 9. 2017

denně 10.00 - 18.00
Výstavní sály

Rozsáhlá a pestrá tvorba malíře, grafika a ilustrátora Miloslava Troupa tvoří nedílnou součást české výtvarné kultury. Není však snadné zařadit ji jednoznačně do některého z etablovaných výtvarných proudů či skupin. Svou výjimečností stojí stranou převládajících výtvarných stylů. Již v počátcích své umělecké dráhy se díky studijnímu pobytu ve Francii ve druhé polovině čtyřicátých let zapsal do mezinárodního výtvarného dění. Tehdy se svým dílem hlásil k poválečné pařížské škole. Ve Francii jeho výtvarný projev získal expresivní výraz založený na suverénní kresbě a jasné barevnosti. Silné francouzské vlivy se odrážely v jeho celoživotní tvorbě. Do témat jeho volné malby se vždy promítalo prostředí, v němž žil, ať už to byly pařížské ulice se svéráznými postavami trhovců či později architektura staré Prahy, nebo prostředí jihočeského venkova.

Miloslav Troup se věnoval také návrhům tapisérií a výtvarnému řešení sakrálních interiérů. Je autorem vitráží, nástěnných maleb, obrazů křížové cesty. Duchovní podstatu jeho uměleckého projevu dokládají zejména samotné práce s náboženskou tématikou a rovněž náměty knih, které ilustroval. Právě ilustrace má v jeho díle důležité postavení, výtvarně doprovodil přes 140 knižních titulů. S osobitou obrazností se dokázal vcítit do širokého a rozmanitého množství témat a dějů.

Svým inovativním přístupem k výtvarné technologii a kompozici a díky osobitému koloristickému cítění své volné i užité tvorby se Miloslav Troup stal jednou z nejoriginálnějších osobností českého umění 2. poloviny 20. století.

Více informací zde:
www.troup-miloslav.cz


VSTUPNÉ


130 Kč
. . . . . Plné


65 Kč . . . . . .Snížené
(děti do 18 let, studenti do 26 let, senioři nad 60 let, držitelé průkazu ZTP, ZTP/P)


270 Kč .. . . . . Rodinné
(1 - 2 dospělí s 1 - 3 dětmi do 18 let)


Děti do 10 let, držitelé členských legitimací Asociace muzeí a galerií České republiky a doprovod ZTP/P mají vstup zcela zdarma.


Pokud máte zájem navštívit i turistickou prohlídku Obecního domu anebo výstavu BLANKA MATRAGI – TIMELESS, doporučujeme zakoupit cenově výhodnější kombinované vstupné.


KOMBINOVANÉ VSTUPNÉ


490 Kč . . . . . Okruh A = 1 + 2 + 3


390 Kč . . . . . Okruh B = 1 + 2


390 Kč . . . . . Okruh C = 1 + 3


290 Kč . . . . . Okruh D = 2 + 3


1 Turistická prohlídka


2 Vstup na výstavu BLANKA MATRAGI – TIMELESS


3 Vstup na výstavu MILOSLAV TROUP - 100 LET


Kombinované vstupné lze zakoupit pouze v historické pokladně Obecního domu, která je otevřena denně od 10.00 do 20.00 hodin. Jednotlivé slevy nelze vzájemně kombinovat.

PARTNEŘI


Podporujeme:


Certifikáty:

cz en