První Československá republika vznikala v Obecním domě, díl II. Zpět na seznam

Čtrnáct bodů

V dubnu 1917 vstoupily Spojené státy americké do války. Tímto aktem se zvýšil také jejich vliv na události v Evropě.

Dne 8. ledna 1918 přednesl prezident W. Wilson americkému Kongresu svůj mírový program. Těchto 14 bodů bylo zaměřeno na aktuální otázky světové politiky a mezinárodní uspořádání světa po první světové válce.

V dokumentu se objevují stanoviska k nejpalčivějším problémům tehdejší světové politiky, jako je nezaujaté řešení koloniálních sporů, naprostá svoboda plavby na mořích a také vytvoření všeobecného společenství národů.

„ XIV. Musí se vytvořit všeobecné sdružení národů na základě zvláštních úmluv za tím účelem, aby se zajistila vzájemně̌ politická a územní neodvislost jak malým tak velkým státům.“

Co se týká habsburské monarchie, zůstaly Spojené státy opatrné, a v desátém bodu prezidentova poselství se tedy hovoří pouze o „autonomii národů Rakouska – Uherska.”

„ X. Národům Rakouska-Uherska, jejichž místo mezi národy přejeme si míti zabezpečeno a zajištěno, budiž dána první možnost autonomního rozvoje.“

Mocnosti Dohody se nakonec rozhodly podpořit právo na sebeurčení národů, žijících na území habsburské monarchie. Senát USA odmítl schválit Versailleskou mírovou smlouvu, a Spojené státy americké tak nevstoupily ani do nově vzniklé Společnosti národů. Přes to, že jejím iniciátorem byl právě americký prezident Woodrow Wilson.

Připravila: Tereza Mašková

Zdroj: Čtrnáct bodů prezidenta W. Wilsona z 8. ledna 1918, In Dokumenty k dějinám ČSR, I., Praha 1968, s. 20-22.

——————

Fotografie:

Thomas Woodrow Wilson (1856 – 1924), 28. prezident Spojených států amerických. 

Zdroj: http://www.georgiaencyclopedia.org/articles/history-archaeology/woodrow-wilson-georgia