První Československá republika vznikala v Obecním domě, díl III. Zpět na seznam

Počátek občanské války ve Finsku

 Po říjnovém převratu v Rusku mají události ve Finsku rychlý spád. Především tajné vyhlášení finské nezávislosti v prosinci roku 1917. Navíc díky hospodářskému úpadku v zemi vzniká na počátku roku 1918 ve finské společnosti napětí, které nakonec vyústí v národní nepokoje. Od ledna tak probíhá válka mezi jednotkami finských sociálních demokratů – tzv. „rudé gardy“ a konzervativci, vedenými finským senátem – tzv. „bílé gardy“. Spojencem bílých se stává Německo, naopak rudí logicky nacházejí oporu u bolševického Ruska.

 Rudé gardy brzy ovládly jižní Finsko včetně hlavního města. Především za pomoci ruských jednotek, které zůstávaly na území nového státu. Přes to, že podle brestlitevského míru měly být staženy.

Na stranu bílých gard se postavily vedle německých jednotek rovněž i tzv. myslivci. Dobrovolníci, kteří byli vycvičeni v Německu s cílem vybojovat pro Finsko nezávislost na Rusku. Bílé nebo také občanské gardy se nakonec staly oficiální finskou armádou. Tím se zároveň ve společnosti vytvořila hluboká trhlina. V této době nemá Finsko navíc ani státní zřízení a moc je v rukou regenta Svinhufvuda.

Rudé gardy byly nakonec poraženy. Přívrženci byli zatýkáni a zavíráni do zajateckých táborů. Zde díky nemocem a nedostatku potravin zemřelo dalších několik tisíc rudých. V dobré víře uteklo mnoho rudých také do Ruska, kde ovšem později neunikli další perzekuci, tentokrát od bývalého spojence Stalina.

Faktem zůstává, že občanská válka znamenala pro finskou společnost velké národní trauma, se kterým se Finové potýkali ještě dlouhá desetiletí.

 Rozpory na občanskou válku se tehdy vyskytovaly i v pojmenování konfliktu. Bílí válku nazývali válkou osvobozovací, rudí naopak válkou třídní. Za neutrální označení se pokládá válka občanská či vnitřní.

 

Připravila: Tereza Mašková

Zdroj: Markéta Hejkalová, Finsko, Stručné dějiny států, Libri, 2003

——————

Fotografie:

Bílé gardy na začátku občanské války, 1918

Zdroj: https://miepvonsydow.wordpress.com/2014/01/12/white-guards-in-vasa-at-the-beginning-of-the-finnish-civil-war-ca-1918/