První Československá republika vznikala v Obecním domě, díl IV. Zpět na seznam

Kongres utlačovaných národností

Situace československých legionářů v Itálii byla nejasná až do konání Římského kongresu v dubnu roku 1918. Jedním z bodů programu byla slovanská otázka, tedy snaha o osamostatnění slovanských národů v habsburské monarchii.

Kongres utlačovaných národností Rakousko-Uherska proběhl za účasti Poláků, Rumunů, Jihoslovanů, Italů a Čechoslováků – v zastoupení E. Beneše a M.R. Štefánika. Kongres se konal v Římě, byl pořádán italskou vládou a proklamoval především právo podrobených národů na vlastní státy. Případně na jejich rozšíření tak, aby dosáhly politické a hospodářské nezávislosti.

Setkání se tehdy kromě nejvyšších politických představitelů italské vlády zúčastnil i novinář Benito Mussolini. Byl nejen zastáncem legitimního uznání italské legie, ale zároveň podporoval vznik samostatného Československa. I díky tomu v roce 1926 získal nejvyšší státní vyznamenání – Řád Bílého lva. O dvanáct let později podepíše Mnichovskou dohodu.

Již dříve, v únoru 1918, vznikla Liga utlačovaných národů Rakouska-Uherska. Právě ta o dva měsíce později svolala do Říma kongres. Cílem Ligy bylo v prvé řadě rozdělení monarchie. Deklaraci, která byla na kongresu přijata, oficiálně schválil i tehdejší italský premiér Vittore Orlando.

 

 

 Připravila: Tereza Mašková

 

Zdroj: František Čapka, Dějiny zemí Koruny české v datech, Libri, 2010

– – – – – –

Fotografie: Italský generál Piccioni, velitel československého vojska s důstojníky legionáři 

Zdroj: http://www.rozhlas.cz/plus/svet/_zprava/rimsky-kongres-1918-a-ceskoslovenska-legie-v-italii–1315667