První Československá republika vznikala v Obecním domě, díl LI. Zpět na seznam

Maďarsko-československá válka

Československo-maďarský válečný konflikt trval od roku 1918 až do srpna 1919, kdy bylo k ČSR přičleněno poslední území – bratislavské předměstí Petržalky. Trianonskou mírovou smlouvu Maďaři podepsali v červnu následujícího roku.

Válečný stav probíhal mezi Československem a Rumunskem na jedné straně a Maďarskou republikou rad na straně druhé – střet zahrnoval také boj o Sedmihradsko a Podkarpatskou Rus.

Po vyhlášení Československa se jeho součástí mělo stát také Slovensko, které však do té doby náleželo k Uhrám. Počátkem listopadu 1918 tak začalo docházet ke střetům mezi čs. a maďarskými vojenskými jednotkami.

V dubnu 1919 proběhl v Maďarsku bolševický převrat, díky němuž se maďarská rudá armáda pokusila dobýt Slovensko a Sedmihradsko. Paralelně s tím došlo ke změně vojenského velení čs. jednotek na Slovensku, kterého se ujali Francouzi. Díky novému velení a dobře vedené diplomacii generála Pellého na půdě mírové konference v Paříži se situace začala měnit pro Československo k lepšímu.

Válka skončila rumunskou okupací Budapešti v srpnu 1919. Nutno podotknout, že československo-maďarský konflikt byl ukončen především díky diplomatickému vyjednávání politiků na Versaillské mírové konferenci.

I přesto, že se jednalo o válku skutečnou, a de facto jedinou válku, kterou Československo za krátkou dobu své existence vedlo, dodnes nebyla nikým oficiálně vyhlášena. Ironií zůstává, že vypukla právě v době, kdy na kontinentu zavládl konečně vytoužený mír.

 

Připravila Tereza Feltlová

Zdroj: Ivona Girstlová, Československý-maďarský konflikt v roce 1919 a jeho mezinárodní aspekty, Bakalářská práce, Masarykova Univerzita,

Fakulta sociálních studií, Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií, Brno 2013

– – – – – –

Fotografie: Maďarská republika rad

Zdroj: http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/madarska-republika-rad/, vyhledáno 12.12. 2018