První Československá republika vznikala v Obecním domě, díl LII. Zpět na seznam

První výročí vzniku republiky

Až do doby vyhlášení prozatímní ústavy a do ustavení státních orgánů nově vzniklé republiky byl Národní výbor nejvyšší autoritou. Obecní dům zůstal po celou dobu převratu jeho sídlem a stal se tak hlavním centrem státní moci. Po ustanovení nových státních institucí, převzatých od bývalých c. k. úřadů nastala opět doba běžných společenských či kulturně-politických a reprezentačních akcí. Pouze jednou za čas z nich vybočily významné ryze politické události. K nim se samozřejmě zařadily i oslavy prvního výročí Československé republiky, které vyvrcholily 7. listopadu 1919 slavnostním zasedáním Národního shromáždění ve Smetanově síni. Své poselství k prvnímu výročí samostatné republiky pronesl osobně prezident Tomáš G. Masaryk.

Dva roky poté byla z podnětu Františka Soukupa v místnosti Pánského klubu osazena mramorová pamětní deska s portréty „mužů 28. října“ – vyhotovena Josefem Šejnostem dle návrhu Vlastislava Hofmana.

Postupem času vznikla také jako upomínka deska na podřízení 8. armádního sboru rakousko-uherské armády Národnímu výboru a později – v roce 1931 – na vnějším nároží Obecního domu u Prašné brány byla umístěna velká pamětní deska Ladislava Šalouna. Dílo má připomínat všechny klíčové události roku 1918, které se v Obecním domě toho času odehrály.

„Lide československý! Tvůj odvěký sen stal se skutkem. Stát československý vstoupil dnešního dne v řadu samostatných, svobodných, kulturních národů světa. …

V Praze dne 28. října 1918.

Za národní výbor československý: Dr. Fr. Soukup v.r., Dr. Vavro Šrobár v.r., Antonín Švehla v.r., Jiří Stříbrný v.r., JUDr. Al. Rašín v.r.“

Připravila Tereza Feltlová

Zdroj: Svatošová/Ledvinka, Město a jeho dům, Kapitoly ze stoleté historie Obecního domu hlavního města Prahy (1901-2001), Praha, 2002, st. 233-235

– – – – – –

Fotografie: Odhalování pamětní desky od L. Šalouna na nároží Obecního domu 28. 10. 1931 – primátor K. Baxa, ministr průmyslu a obchodu J. Matoušek a policejní ředitel V. Dolejš

Zdroj: Svatošová/Ledvinka, Město a jeho dům, Kapitoly ze stoleté historie Obecního domu hlavního města Prahy (1901-2001), Praha, 2002, st. 234