První Československá republika vznikala v Obecním domě, díl V. Zpět na seznam

Maffie

Maffie, domácí odboj nebo také „tajný komitét z politických lidí, který by po způsobu ruských revolučních praktik byl rozvětven doma, měl podzemní styk s cizinou, stálý oficiální styk s politikou českou i vídeňskou, ze zákulisí působil na vedení politiky doma, a informoval podrobně o domácích událostech orgány emigrace zahraniční.“ Alespoň tak svou představu o odboji svěřil Edvardu Beneši při setkání v Curychu na počátku roku 1915 prezident Masaryk.

Opravdu se tak stalo a Beneš navázal kontakty s politiky, kteří stáli názorově v opozici vůči habsburské monarchii. Vedle Edvarda Beneše šlo o vůdce mladočechů Karla Kramáře, místopředsedu mladočechů Aloise Rašína, předsedu České obce sokolské Josefa Scheinera a prvního muže realistické strany Přemysla Šámala. V tomto složení vznikla organizace, která po dobu války zajišťovala zpravodajskou a konspirační činnost ve spolupráci se zahraničním odbojem.

V září roku 1915 odjel Edvard Beneš do zahraničí a vedoucí postavení v organizaci převzal Přemysl Šámal. Po zatčení Karla Kramáře a Josefa Scheinera v květnu 1915 nastala pro odboj těžká doba. Krátce na to byl zatčen také Alois Rašín.

Přesto se Maffii podařilo plnit svou úlohu až do konce války, a připravit tak vhodné prostředí pro pozdější převzetí moci v budoucím Československu. Po vyhlášení samostatnosti vystoupilo vedení Maffie z ilegality.

Spojení mezi domácím odbojem a odbojem zahraničním zajišťovali tajní kurýři. Jedním z nich byla také slavná operní pěvkyně Ema Destinnová.

 

 

 

Připravila Tereza Mašková

Zdroj: http://www.rozhlas.cz/pred100lety/odboj/_zprava/maffie-je-zaklad-statu–1471515

– – – – – –

Fotografie: Členové Maffie po obdržení revolučních medailí na Pražském hradě v roce 1918.

Zdroj: http://www.rozhlas.cz/pred100lety/odboj/_zprava/maffie-je-zaklad-statu–1471515