První Československá republika vznikala v Obecním domě, díl VI. Zpět na seznam

Povstání v Boce Kotorské

Povstáním v Černé Hoře propukla vzpoura proti habsburské monarchii, která začala    1. února 1918 a skončila o dva dny později. Vše začalo na mateřské lodi ponorek SMS Gäa a pancéřovém křižníku Sankt Georg.

Jednalo se o vzpouru, vyvolanou vznikající krizí na počátku roku 1918. Ta vedla ke snížení přídělů potravin v monarchii. Konflikt v Kotorském zálivu nakonec vyústil v problém, který začal hladověním posádky, a skončil pomyslným bojem proti nerovnému postavení národů v Rakousku-Uhersku. Námořníkům šlo především o ukončení války a sebeurčení v rámci monarchie.

Vzpoury se zúčastnilo zhruba 6000 námořníků. Vzbouřenci ale nebyli jednotní a již 3. února byla celá akce potlačena. Výsledkem byla poprava zastřelením čtyř vůdců povstání, včetně přerovského rodáka Františka Raše.

Nepokoje vedly ke změnám ve vedení námořnictva. Dne 1. března 1918 převzal velení kontradmirál Miklós Horthy.

 

 

Připravila Tereza Mašková

 

Zdroj: Jindřich Veselý, Povstání v Boce Kotorské, Praha, 1959

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/archiv/1464306-slovansti-namornici-se-vzbourili-v-kotorskem-zalivu

– – – – – –

Fotografie: Lodě vzbouřenců; Gäa – vlevo a St. Georg – uprostřed

 Zdroj: http://www.svornost.com/kalendarium-1-3-unora-1918-vzpoura-slovanskych-namorniku-v-boce-kotorske/