První Československá republika vznikala v Obecním domě, díl VII. Zpět na seznam

Přesun legionářů z Ruska do Francie

Československé dobrovolnické jednotky v Rusku a ve Francii vznikly v srpnu roku 1914. Od začátku působily ve prospěch ruské a francouzské armády v rámci spojeneckých sil.

Koncem roku 1917 měly československé jednotky v Rusku více jak 40 000 mužů, a poprvé se tak dá hovořit o legionářích. Jednotlivé vojenské útvary – legie – vznikaly jedna za druhou, a byly výborně organizované.

Spojenci se v této době rozhodli podporovat bolševickou armádu z důvodu udržení války na východní frontě. To také znemožnilo transport čs. legií do Francie, neboť v Rusku bylo zapotřebí každého muže. Ovšem na východní frontě začala být situace velmi nejistá. Proto vydalo na Masarykovo naléhaní spojenecké velení ve Francii prohlášení, že československé legie v Rusku spadají pod jejich velení. Tehdy bylo rozhodnuto přesunout československou armádu do Vladivostoku a odtud je přeplavit do Francie.

Od počátku roku 1918 pak procházeli čs. dobrovolníci vojenským výcvikem podle francouzských předpisů. Důstojníci byli odesíláni na zkušenou, aby poznaly taktiku poziční války a aby si osvojili metody francouzského výcviku.

Později legionář Koudelka vzpomínal na to, jak o československých kulometčících přišel z výcviku raport, „… že takoví vojáci v kursech ještě nebyli.“