První Československá republika vznikala v Obecním domě, díl VIII. Zpět na seznam

Vyhlášení nezávislosti v Litvě a Estonsku

Během první světové války bylo území Litvy obsazeno císařským Německem. Dne 3. března 1918 podepsali Sověti s Německem mír v Brestu, v němž se vzdali velkého území, do něhož spadala i Litva.

Za druhé světové války byla Litva okupována nejdříve sovětským Ruskem, později německými okupanty a nakonec byla v létě roku 1944 opět přičleněna k SSSR.

Novodobý litevský stát vznikl 11. března 1990 po vyhlášení Zákona o obnovení nezávislosti Litevské republiky.

Nedlouho poté, v důsledku Velké říjnové socialistické revoluce, vyhlásilo Estonsko 24. února 1918 nezávislost. Sovětské Rusko i císařské Německo na události reagovaly vojenským vpádem. Ve válce za nezávislost Estonsko zvítězilo a jeho suverenitu a hranice vůči Rusku potvrdila tartuská mírová dohoda z února roku 1920.

Nezávislost si Estonsko udrželo do roku 1934, kdy byl v zemi zaveden autoritářský režim, který přetrval až do roku 1938. Po druhé světové válce moc převzali Sověti a vznikla Estonská sovětská socialistická republika.

Obnovení nezávislosti se Estonsko dočkalo až 20. srpna 1991, a právně tak navázalo na svou předválečnou republiku. Nicméně nejvýznamnějším státním svátkem pro Estonce zůstává 24. únor – Den nezávislosti.

 

Připravila Tereza Mašková

 

Zdroj: Luboš Švec, Dějiny pobaltských zemí, Nakladatelství Lidové noviny, 2002

– – – – – –

Fotografie: Estonský bolševický komisař (uprostřed) zajatý vojáky estonské národní armády

 Zdroj: https://www.iwm.org.uk/collections/item/object/205222764