První Československá republika vznikala v Obecním domě, díl XIII. Zpět na seznam

Běloruská lidová republika

Právo na sebeurčení, proklamované prezidentem Wilsonem a na východě bolševickým vůdcem Leninem, vyvolalo také u běloruských vlastenců touhu po vytvoření vlastního státu. Bohužel, již od samého počátku, měli Bělorusové velmi malé šance na úspěch. Před okupací navíc neměli žádný vlastní stát, a nemohli se tak později ani odvolávat na historickou státnost.

Běloruská lidová republika byla vyhlášena 25. března 1918. Ovšem většina území se v této době nacházela pod německou okupační správou. Koneckonců ani Rusové nebrali vytvoření republiky vážně. Rovněž v Brestlitevském míru bylo určeno, že většina běloruských oblastí bude po zaplacení kontribucí navrácena Rusku. To se také na konci roku 1918 stalo.

V nově vzniklém československém státě se téma BLR ve dvacátých letech objevovalo poměrně často. Bylo to hlavně díky běloruské emigraci, která se v ČSR začala usazovat již v roce 1919. Československo později podpořilo i Běloruskou národně politickou konferenci, která se uskutečnila 26. – 30. září 1921 v Obecním domě. Od podzimu 1923 pak v Praze působila exilová Rada a „vláda“ BLR.

Nicméně i přes to, že Běloruská lidová republika v pravém slova smyslu státem nebyla, svou roli v historii Běloruska sehrála. Především na konci osmdesátých a na počátku devadesátých let 20. století, kdy byla vyhlášena nezávislá Běloruská republika.

 

Připravila Tereza Mašková

 

Zdroj: Martina Kratochvílová, Běloruská lidová republika, diplomová práce, Praha, 2009

– – – – – –

Fotografie: Znak Běloruské lidové republiky

Zdroj: http://svobodne-belorusko.wz.cz/symboly.htm