První Československá republika vznikala v Obecním domě, díl XIV. Zpět na seznam

Dubnová přísaha

Na jaře roku 1918 se v Obecním domě odehrála další významná událost, spojená se vznikem první Československé republiky. Ve zcela zaplněné Smetanově síni přečetl Alois Jirásek 13. dubna Přísahu národů:

„Nechtěli jsme a nechceme nežli žíti životem svobodným a samostatným, spravovati osudy své pod vlastní svrchovaností a budovati nepoutáni a volni bytí svoje, jak o to usiluje každý uvědomělý národ po všem kulturním světě. To je právo naše nejposvátnější!

Tak zde stojíme! A v pevné, nezlomné důvěře v konečné vítězství nejsvětlejších práv svých, v důvěře ve vítězství spravedlnosti, ve vítězství práva nad násilím, svobody nad porobou …, před očima vzkříšeného národa a nad hroby padlých v mohutném souzvuku všech duší svých slibujeme dnes a pro všechnu budoucnost: Zůstaneme, kde jsme stanuli! Věrni práci, věrni v zápase, věrni v utrpení, věrni až do hrobu! Vytrváme, dokud nezvítězíme! Vytrváme, až pozdravíme samostatnost svého národa!“

Zanedlouho poté byla v Obecním domě založena zásadní instituce domácího odboje – Národní výbor.

„Touto místností kráčely dějiny, zde očekávaje zhroucení Rakouska a připravujíce české osvobození, zasedal Národní výbor… zde naplnilo se slovo Komenského: „Vláda věcí tvých se k tobě navrátí, lide český.“

Tento citát, vyrytý do mramorové desky (včetně poslední věty, proslavené později v písni Marty Kubišové Modlitba pro Martu) připomíná dodnes v Českém pánském klubu Obecního domu spolu s portréty „mužů října 1918“ historickou událost českých moderních dějin.

 

 

Připravila Tereza Mašková

Zdroj: 13. 4. 1918 – Národní přísaha českých spisovatelů přednesená Aloisem Jiráskem v Obecním domě, http://1914-1918.npmk.cz/node/37, vyhledáno 29.3. 2018

http://www.rozhlas.cz/regina/denik/_zprava/dnes-se-otevrela-mnoha-mista-kam-se-lide-jen-tak-nedostanou–1129223, vyhledáno 29.3. 2018

– – – – – –

Fotografie: Smetanova síň, kolem r. 1920

Zdroj: Archiv hlavního města Prahy, sign. II 1761a