První Československá republika vznikala v Obecním domě, díl XIX. Zpět na seznam

TGM v USA

Poté, co byl v Brestu Litevském podepsán separátní mír mezi bolševickým Ruskem a císařským Německem, změnila se situace na východě i pro čs. legie. Z toho důvodu se prezident Masaryk rozhodl odcestovat přes Sibiř a Japonsko do Spojených států. Zde chtěl přesvědčit prezidenta W. Wilsona o transformaci habsburské monarchie do národnostně svobodného svazku autonomních států.

Dne 29. dubna 1918 dorazil do Vancouveru a již 5. května byl v Chicagu přijat jásajícím, téměř dvousettisícovým průvodem na jeho počest. V následujících týdnech se snažil přesvědčit místní Čechy a Slováky o podpoře vzniku samostatného československého státu. Nakonec se připojili i představitelé Rusínů. Věci tak dostaly rychlý spád. Po sepsání Clevelandské dohody následovala 31. května 1918 tzv. Pittsburská dohoda o společném státu.

Po celou dobu zámořského pobytu jednal budoucí prezident s diplomaty řady zemí, organizoval zpravodajství, psal do novin a měl řadu přednášek. Za oceánem měl již z dřívější doby velmi dobré styky, mimo jiné i díky manželce Charlottě, které celé „jeho věci“ dozajista pomohly.

Na konci června byl pozván, jako odborník na ruskou problematiku, do Bílého domu, kde prezidenta Wilsona přesvědčoval, že pokud nebude rozbita monarchie jako největší spojenec Německa, není možné válku vyhrát. Rovněž zde požádal o pomoc s přepravou čs. legií z Ruska do Evropy. Ovšem s plánovanou západní intervencí v občanské válce v Rusku nesouhlasil.

Na podzim pak prezident Wilson změnil své dosavadní stanovisko ohledně národnostní situace, týkající se habsburské monarchie, čímž také, skrze Washingtonskou dohodu, dopomohl ke vzniku samostatného Československa.

 

 

Připravila: Tereza Mašková

 

Zdroj: Karel Pacner: Osudové okamžiky Československa, 2012

– – – – – –

Fotografie: První prezident Československa – Tomáš Garrigue Masaryk

 Zdroj: https://www.lidovky.cz/foto.aspx?r=lide&foto1=JEL10192f_T.G.jpg