První Československá republika vznikala v Obecním domě, díl XL. Zpět na seznam

Bitva u Terronu

I přesto, že čs. legie ve Francii nejsou v současné době tak proslulé jako ty v Rusku, svou významnou roli sehrála v první světové válce také bitva u Terronu, která svým dílem přispěla k rozpadu německých jednotek na západní frontě.

Dne 18. října v ranních hodinách začal útok, díky kterému se o dva dny později      21. pěšímu pluku podařilo obsadit vesnici Terron-sur-Aisne. Další postup mohl pro německou armádu představovat velký problém, proto Němci za každou cenu museli své spojence dostat zpět za řeku. Německé jednotky nakonec podnikly tři protiútoky – s pomocí yperitových granátů – vůči kterým se Čechoslováci výtečně bránili, nicméně při třetím útoku byli vytlačeni. Do bojů nakonec zasáhl také II. prapor 21. pěšího pluku a německé jednotky se podařilo zahnat dříve, než stihly dobyté území znovu obsadit.

Ostatní československé pluky byly rovněž úspěšné – 22. pěší pluk vedl těžké boje u vesnice Chestres – kde se podařilo obsadit německé pozice a donutit Němce k povolání záloh. Výkon československých legionářů byl později hodnocen velmi kladně a vyzdvihl ho i velitel 4. francouzské armády generál Goutaud.

Svým nasazením i počtem obětí se boje v trojúhelníku Vouziers–Chestres–Terron vyrovnaly bitvě u Zborova, i když i nadále zůstávají v jejím stínu. Bitva u Terronu a na předmostí u Vouziers se navíc stala jednou z posledních bitev 1. světové války.

Připravila Tereza Feltlová

 

Zdroj: LENKOVÁ Jitka/PAVLÍK Václav: Nejdůležitější bitvy našich dějin, Alpress 2007

http://www.csol.cz/domains/csol.cz/index.php/clanky-a-reporty/z-cinnosti-csol/archiv/2009/125-slavne-bitvy-cs-legii-bitva-u-terronu, vyhledáno 28.9. 2018

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10877203125-nase-velka-valka/214411033220011/obsah/345596-bitva-u-terronu, vyhledáno 28.9. 2018

– – – – – –

Fotografie: Pamětní deska Bitva u Terronu, Praha 6, Terronská 948/47

Zdroj: https://www.vets.cz/vpm/25171-pametni-deska-bitva-u-terronu/, vyhledáno 29.9. 2018