První Československá republika vznikala v Obecním domě, díl XLI. Zpět na seznam

Filadelfská dohoda

Filadelfskou dohodou z 26. října 1918 byla poprvé posouzena otázka připojení Podkarpatské Rusi k Československu.

Rusínská budoucnost měla hned několik možností: za prvé československou variantu, která zahrnovala také autonomii v rámci Uher, dále možnost připojení k Ukrajině nebo získání samostatnosti. Sjezd ANRURu (Americká národní rada Uhro-Rusínů) se v listopadu 1918 rozhodl pro variantu československou. Uherská Rus se k nově vzniklému státu měla připojit s nejširší samosprávou na federativním základě a s podmínkou, že území bude zahrnovat všechny původní rusínské župy.

Předseda ANRURu doktor Grigorij Žatkovič mimo jiné také prosadil, aby se mezi americkými Rusíny uskutečnil plebiscit. Ten proběhl v prosinci 1918. Více než 55 tisíc politicky aktivních Rusínů v USA, přes 60 % voličů (tedy většina) se vyjádřilo pro připojení k Československu. Výsledky byly předány představitelům Československa i USA a později byly využity i pro vyjednávání na pařížské mírové konferenci.

Právě Rusíni žijící v Americe se tak po rozpadu monarchie dohodli v USA s T. G. Masarykem, že Podkarpatská Rus se jako samosprávná část připojí k budoucímu Československu. Dohoda byla uzavřena 19. listopadu 1918. Mírová konference ve Versailles ji s konečnou platností schválila 8. května 1919.

 

Připravila Tereza Feltlová

Zdroj: http://www.psp.cz/eknih/1920ns/ps/stenprot/370schuz/s370005.htm, vyhledáno 4.10. 2018

https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/1386214-podkarpatska-rus-v-ramci-ceskoslovenska-vzkvetala, vyhledáno 4.10. 2018

– – – – – –

Fotografie: Československá republika, 1920

Zdroj: http://www.3athlon.com/republique_tchecoslovaque/republika_ceskoslovenska_1920.jpg, vyhledáno 4.10. 2018