První Československá republika vznikala v Obecním domě, díl XLII. Zpět na seznam

Andrássyho odpověď

Po nevydařeném manifestu z 16. října 1918 se císař Karel I. pokusil o poslední záchranu monarchie a jmenoval novou vládu. Dne 24. října postavil do čela ministerstva zahraničí G. Andrássyho – po převzetí funkce ihned zrušil spojeneckou smlouvu s Německem a vypracoval odpověď na Wilsonovu nótu, kterou odeslal do Spojených států. Tato nóta byla chápána jako faktická kapitulace monarchie a stala se tak signálem k manifestacím na zřízení samostatného státu.

„Ve Vídni dne 27. října 1918.

Odpovídajíc na notu pana presidenta Wilsona z 18. t. m., zaslanou vládě       rakousko-uherské, a ve smyslu rozhodnutí pana presidenta pojednati odděleně s Rakousko-Uherskem o otázce příměří a míru, klade si rakousko-uherská vláda za čest prohlásiti, že stejně jako s dřívějšími projevy pana presidenta souhlasí také s jeho názorem, obsaženým v poslední notě o právech národů rakousko-uherských, zejména o právech Čechoslováků a Jihoslovanů.

Poněvadž tedy Rakousko-Uhersko přijalo veškeré podmínky, na kterých učinil pan president závislým vstup do vyjednávání o příměří a míru, nepřekáží po názoru rakousko-uherské vlády již nic zahájení tohoto jednání. Rakousko-uherská vláda prohlašuje tudíž ochotu, aniž vyčkala výsledku jiného vyjednávání, vejíti v jednání mezi Rakousko-Uherskem a odpůrčími státy o neprodlené příměří na všech frontách rakousko-uherských, a žádá pana presidenta Wilsona, aby ráčil učiniti příslušné přípravy.“

 

Připravila Tereza Feltlová

Zdroj: Odpověď Andrássyho prezidentu Wilsonovi z 27. října 1918, In Dokumenty a materiály ke studiu národních dějin v letech 1848–1918, Brno 2010, s. 111-112.

– – – – – –

Fotografie: Gyula Andrássy, 1860-1929.

Zdroj: http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/andrassyho-nota-27-10-1918/, vyhledáno 13.10. 2018