První Československá republika vznikala v Obecním domě, díl XLIV. Zpět na seznam

Martinská deklarace

Slovenská národní strana svolala 30. října 1918 shromáždění slovenských politiků do Turčianského Svatého Martina. Byly předloženy tři návrhy. Nakonec byla přijata deklarace, jejímž autorem byl evangelický farář S. Zoch.

Zasedání vytvořilo Slovenskou národní radu v čele s M. Dulou. Vrcholem martinského shromáždění bylo přijetí Deklarace slovenského národa, v níž se vyhlašovalo pro slovenský národ právo na sebeurčení a nezávislost. Deklarace oficiálně zrušila spojení slovenského národa s Uherskem a stala se tak samostatným státoprávním aktem, který svým dílem přispěl ke vzniku Československa.

„Národná rada česko-slovenského národa v Uhorsku obydleného osvědčuje:

  1. Slovenský národ je čiastka i rečove i kultúrno-historicky jednotného česko-slovenského národa. Na všetkých kultúrných bojoch, ktoré viedol český národ a ktoré ho urobili známym na celom svete, mala účasť i slovenská vetev.
  2. Pre tento česko-slovenský národ žiadame i my neobmezené samourčovacie právo na základe úplnej neodvislosti. Na základe tejto zásady prejavujeme svoj súhlas s tým novoutvoreným medzinárodným právnym položením, ktoré dňa 18. októbra 1918 formuloval prezident Wilson a ktoré dňa 27. októbra 1918 uznal rakúsko-uhorský minister zahraničia.
  3. Žiadame okamžité uzavretie pokoja, a síce na všeľudských kresťanských zásadách, aby pokoj bol taký, že by medzinárodnoprávnými zárukami znemožňoval ďalšiu vojnu a ďalšie zbrojenie. …

Zo zasadnutia Slovenskej národnej rady v Turč. Sv. Martine, 30. októbra 1918.“

Připravila Tereza Feltlová

Zdroj: Martinská deklarace z 30. října 1918, In Dokumenty a materiály ke studiu národních dějin v letech 1848–1918, Brno 2010, s. 114-115.

– – – – – –

Fotografie: Martinská deklarace, 30. 10. 1918

Zdroj: http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/martinska-deklaracia-30-10-1918/, vyhledáno 27.10. 2018