První Československá republika vznikala v Obecním domě, díl XLIX. Zpět na seznam

Lumír

V roce 1851 Ferdinand Břetislav Mikovec založil umělecký týdeník Lumír. Jeho snahou bylo povznést českou literaturu na světovou úroveň pomocí překladů, ale i původní tvorbou inspirovanou zahraničními autory. Jméno časopisu je odvozeno od jednoho z hrdinů básně Záboj a Slavoj Rukopisu Královédvorského – pěvce Lumíra.

Česká duše

„Je česká duše posvěcena zemi:

Z ní vyzařuje žirných krajů dech

s poli a lesy, ztajenými vesnicemi

s malými říčkami, jež plynou jako v snech…

Je v české duši obraz sídel klidných

a uzavřených v sobě, zatichlých,

kde dny a roky, snad i staletí

bez přátel v celém světě jako v prokletí

musila žít,

kde mírných očí vlídných

oráči širá pole orali,

vsi střehli a svá drobná města v dobách zlých

před osadníky zájmů podloudných,

když z ciziny se proudy prorvali,

musila vstřebávat a pohltit…

Teď pevně, věčně musí tu již stát:

Neb velkých zkoušek smutkem vesmírným

a nesmrtelným jako boží řád

se přikovala k svému Bohu nahoře,

a dole k zemi připoutal ji v pokoře

oráčů osud, dobrých pastýřů, tož lidi

i po pastvinách rozptýlených stád.“

 

Antonín Sova, časopis Lumír, ročník XLXI., č. 1, str. 6., 1917-1918

 

Připravila Tereza Feltlová

Zdroj: http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=LumirIII/46.1917-1918/1/6.png, vyhledáno 1. 12. 2018

– – – – – –

Fotografie: Časopis Lumír, ročník XLVI., číslo 10 a 11, 1918

Zdroj: http://www.digitalniknihovna.cz/cbvk/view/uuid:a05b8160-15de-11e1-a158-000bdb925259?page=uuid:14e3a6e0-06b0-11e1-b9aa-000bdb925259, vyhledáno 1.12. 2018