První Československá republika vznikala v Obecním domě, díl XLV. Zpět na seznam

Prozatímní ústava

Prozatímní ústava byla první ústavou Československé republiky přijatou 13. listopadu 1918 Národním výborem a vydanou jako Zákon č. 37/1918 Sb. o prozatímní ústavě. Jejím cílem bylo definovat funkce Národního shromáždění, hlavy státu a vlády.

Ústava byla dílem osmi členného ústavního výboru a byla vydána s tím, že prozatímní Národní shromáždění vypracuje konečnou ústavu, na jejímž základě se sejde nový parlament. Mezery byly vyplněny automaticky rakouskými recipovanými předpisy dle recepční normy.

Oproti prozatímní ústavě byla pozdější ústavní listina z roku 1920 koncipována jako dílo trvalé a úplné. Měla také nové hlavy o moci zákonodárné, o moci soudcovské, o občanských právech, svobodách a povinnostech, a na základě mírových smluv o ochraně menšin národních, rasových a náboženských.

Prozatímní ústava měla pouze 21 paragrafů: O Národním shromáždění, O presidentu republiky, Jak se vyhlašují rozsudky, O moci výkonné a nařizovací. Ústava tak představovala naléhavé zákonodárné opatření vyvolané okamžitou potřebou.

 

Připravila Tereza Feltlová

 

Zdroj: https://www.psp.cz/docs/texts/constitution_1918.html, vyhledáno 27. 10. 2018

https://otik.uk.zcu.cz/bitstream/11025/20082/1/Ustavni%20listiny%20prvni%20Ceskoslovenske%20republiky.pdf, vyhledáno 27. 10. 2018

– – – – – –

Fotografie: Národní výbor vydal Prozatímní ústavu – Zákon ze dne 13. listopadu 1918 o prozatímní ústavě. 37/1918 Sb.

Zdroj: http://www.neaktuality.cz/domaci/narodni-vybor-vydal-prozatimni-ustavu/, vyhledáno 27. 10. 2018