První Československá republika vznikala v Obecním domě, díl XLVI. Zpět na seznam

Rudolfinum

Po vzniku Československa byla budova nazývána Domem umělců. V meziválečném období byla dokonce upravena pro potřeby československého Národního shromáždění, které zde zasedalo od roku 1919. V rudolfinských prostorách byl v letech 1920, 1927 a 1934 zvolen prezidentem Československé republiky T. G. Masaryk. V Dvořákově síni také stála pod varhany Masarykova mramorová socha od Jana Štursy, která je v dnešní době umístěna v Rothmayerově sále na Pražském hradě.

Světoznámá koncertní Dvořákova síň sloužila České filharmonii od 4. ledna 1896. Když v roce 1918 vyvstala nutnost najít důstojné prostory pro poslaneckou sněmovnu Národního shromáždění, byla později využívána jako zasedací síň nového parlamentu Československé republiky.

Prezidentem byl Masaryk naposledy zvolen 24. května 1934, ve Velké síni Rudolfina, před „Štursovou“ sochou z bílého mramoru. Na stejném místě byl rovněž vykonán slib prezidenta republiky, který byl přenášen v přímém přenosu Československým rozhlasem.

Připravila Tereza Feltlová

 

Zdroj: https://www.rudolfinum.cz/o-budove/historie/, vyhledáno 9. 11. 2018

Zdeněk Kárník, České země v éře První republiky (1918–1938). Díl první. Vznik, budování a zlatá léta republiky (1918–1929). Praha, 2000.

– – – – – –

Fotografie: Dvořákova síň přeměněna na hlavní zasedací sál poslanecké sněmovny.

Zdroj: https://www.rudolfinum.cz/o-budove/historie/, vyhledáno 9. 11. 2018