První Československá republika vznikala v Obecním domě, díl XLVII. Zpět na seznam

ČSR obsadilo Sudety

Obsazení pohraničí čs. vojenskými jednotkami započalo v listopadu 1918 a skončilo počátkem ledna 1919.

Po skončení války požadovali Němci žijící na území českých zemí rozdělení dle etnické příslušnosti a následné připojení k Německému Rakousku. Češi trvali na tom, aby se české země jako celek staly součástí Československa. Českoněmecká otázka měla být pak řešena v rámci vnitrostátní politiky.

Dne 21. října němečtí poslanci z českých zemí odmítli vznik Československa a oznámili úmysl české země rozdělit – německá část se měla stát součástí Německého Rakouska. Součástí nově vzniklého Německého Rakouska měly být i čtyři sudetoněmecké provincie: Německé Čechy (Deutschböhmen), Sudetsko (Sudetenland), Šumavská župa (Böhmerwaldgau), Německá jižní Morava (Deutschsüdmähren) a tři exklávy Brno, Jihlava a Olomouc. Návrhy české strany na tři převážně samosprávné německé župy, němčinu jako druhý jazyk země, spravedlivou školskou a kulturní politiku Němci odmítli.

Nový československý stát však nemohl politicky, ekonomicky ani sociálně bez pohraničí existovat. Z těchto důvodů byla také celá akce vedena jako vojenská operace, při níž docházelo k přestřelkám, a de facto se tak jednalo o menší občanskou válku mezi česko-německým obyvatelstvem na území právě vznikajícího státu.

 

Připravila Tereza Feltlová

Zdroj: Václav Houžvička: Návraty sudetské otázky, Praha, 2005

Richard Jašš: Pokus o geografické vymezení německé iredenty v českých zemích na podzim roku 1918 (s důrazem na oblast Moravy, Slezska a východních Čech, disertační práce, Brno, 2008

– – – – – –

Fotografie: Sudetské oblasti na mapě České republiky

Zdroj:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Obsazen%C3%AD_Sudet_(1918)#/media/File:Sudetendeutsche_gebiete.svg, vyhledáno 17. 11. 2018