První Československá republika vznikala v Obecním domě, díl XV. Zpět na seznam

Nová Evropa: Stanovisko slovanské

První rukopis Nové Evropy napsal Masaryk během pár týdnů v Petrohradě od září do října 1917. Od března byl na cestě do USA a domníval se, že rukopis, který v Kyjevě odevzdal, je nadobro ztracen. Proto začal pracovat na nové verzi. Změnil se i původní účel knihy. Z textu určeného především pro poučení legionářů se stalo jakési memorandum pro širší okruh čtenářů. Z těchto důvodů měla kniha vyjít ve Spojených státech.

Masaryk zde rozvíjí myšlenku, že vyvrcholením světové války se stane osamostatnění národů, které si přejí existovat v národních státech. První světovou válku prezentuje jako střet demokracie s teokracií.

V díle předestřel český národní program a zhodnotil význam světové války pro budoucnost. Zveřejnil svou myšlenku vytvořit samostatný československý stát, který by měl být rovnocennou součástí politické a sociální organizace Evropy. Mnohé z otázek zpracovaných v knize mohou být tak aktuální i v dnešní době.

Nová Evropa nakonec v sedmapadesáti bodech upřesňuje podmínky demokratického míru v rekonstruované Evropě. Sebevědomí, které z Masarykova textu vyzařuje, lze nejlépe dle editora Kesslera vystihnout autorovou větou: „…dali jsme Spojencům program: není to nadsazování, naši přátelé ve Francii, Anglii a Americe sami to doznávají“. Jaroslav Šabata v předmluvě k vydání Nové Evropy z roku 1994 dodává: „Tato věta je Masaryk sám.“ Dílo vyšlo v anglickém překladu v roce 1918 a později v německém v Berlíně roku 1922.

Připravila Tereza Mašková

 

Zdroj: T. G. Masaryk; Vojtěch Kessler (ed.), Nová Evropa. Stanovisko Slovanské, Praha, 2016.

http://www.mua.cas.cz/cs/publikace/nova-evropa-stanovisko-slovanske

– – – – – – – –

Zdroj: http://www.mua.cas.cz/cs/publikace/nova-evropa-stanovisko-slovanske